קריטריונים להערכת WebQuest

 

 רשימת נקודות להתייחסות

 • מידת התיאום בין סוג החומר למטרות ההוראה  (לדוגמא – דפי מידע בלבד, האם אכן מיועדים להעברת מידע בלבד?)

 •  כמות האינטראקציות והמשובים, האם  מספיקה כדי לשמור על ערנות?

 • השימוש בעזרים ויזואליים ואחרים לעידוד הלמידה, משעשע? מעניין? מוסיף ממד?

 • האם ההפעלות מאתגרות ומעניינות? האם נדרשים: חשיבה, סינון מידע, עיבוד, חיפוש?

 • האם יש מענה בפעילות הלמידה מרחוק לבעיה לימודית?

 • האם הנושא אקטואלי, ו/או מעניין, ו/או מעורר חשיבה? האם יש לו חשיבות לחיי הלומד?

 • האם יחידות הלימוד קצרות (עצמאיות - מסוגלות לעמוד בפני עצמן) עם קישורים למצבים אוטנטיים או מצבים אמיתיים?

 • האם יש הכוונה ליצירת עימותים אינטלקטואליים בין תלמידים בקבוצות הדיון, או שיתוף פעולה עם צוותים או לומדים אחרים?

 • האם יש כוונה ליצור תחרויות בין צוותי תלמידים מאותה כיתה עם צוותי תלמידים מכיתות אחרות או בתי ספר אחרים?

 • האם קיימת הנחייה לתלמידים באיסוף מקורות מידע נוספים והערכתם מעבר ללמידה מהחומרים המתוקשבים הקיימים?.

 • האם יש התייחסות לצבירת נקודות תגמול לתלמידים (לדוגמא -  צבירת נקודות קבוצתית כתוצאה ממאמץ צוותי להשלים משימה) או נקודות גמול יחידניות, כתוצאה מהתמודדות מוצלחת או אתגר לימודי (בעיקר המאמץ הלימודי)?

 

טבלת קריטריונים

 

 סוג תמיכה

דוגמאות

השתמש כאשר התלמידים

סה"כ

עיצוב ומראה

עיצוב אתר

0 נקודות

יש מעט או כלל לא עזרים גרפיים. אין עיצוב גופן שונה.

או שהצבע ססגוני ויותר מדי בלגן. אין אפשרות לקרוא בגלל הרקע.

2 נקודות

מעט אלמנטים גרפיים אך לא תמיד יש קשר או שהם תורמים להבנת הרעיון. יש מעט גיוון בעיצוב הדף.

 

4 נקודות

שילוב עזרים גרפיים מתאימים ליצירת מראה ויזואלי שתורם להבנה של הרעיון. הדף והטקסט מעוצבים בצבעים מתאימים ובאחידות.

 

ניווט וזרימה

0 נקודות

קשה ומבלבל להתמצא  בשיעור . דפים לא נמצאו בקלות או שקשה לחזור.

2 נקודות

יש מעט מקומות שניתן ללכת בהם לאיבוד ולא לדעת כיצד להמשיך.

4 נקודות

הניווט לא מורגש. תמיד ברור ללומד מהם כל חלקי התצרף וכיצד להגיע אליהם.

 

 

היבטים מכניים

0 נקודות

יותר מחמישה קישורים אינם פעילים, שגיאות או חוסר בתמונות, עיצוב טבלאות גרוע, שגיאות כתיב או טעויות לשוניות

1 נקודות

יש כמה אתרים לא מקושרים, מעט תמונות חסרות, עיצוב לא מוצלח של הטבלאות ומעט טעויות כתיב או דקדוק.

2 נקודות

אין בעיות מכניות .

 

 

 

הקדמה - רקע

גורם הנעה

0 נקודות

המבוא הוא עובדות בלבד, ללא התיחסות לחשיבות חברתית או אקטואלית.

או התרחיש אנמי ואינו מכבד את ידיעת הקרוא וכתוב של הקוראים

1 נקודות

המבוא מצליח לעניין מעט את התלמידים ומתייחס לשאלות ובעיות אקטואליות

2 נקודות

המבוא מושך את הקורא לתוך השיעור על ידי קישור הקורא לנושא או למטרות ויצירת עניין בתיאור בעיות אקטואליות וחשובות

 

הבניית הנעה  מודעת

0 נקודות

המבוא אינו מכין את הקורא לבאות, או בונה על ידע קודם.

1 נקודות

המבוא מתייחס מעט לידע קודם ומציג ברמה נמוכה את תכנית השיעור.

2 נקודות

המבוא מתייחס לידע מוקדם של הלומד ומבשר לו את מטרת השיעור והפעילות

 

המשימה

חשיבה במשימה

0 נקודות

המשימה דורשת רק להבין מידע או להביא מידע שנמצא בדפי הרשת והתשובות הן בנוגע לעובדות בלבד

3 נקודות

המשימה מוגבלת בהיקפה. יש צורך בניתוח מידע או איחוד מידע ממקורות שונים

6 נקודות

המשימה מעוררת עשייה וחשיבה מעבר לשינון והבנה. יש צורך בעיבוד מידע ממקורות רבים ונקיטת עמדה לגבי הבעיה מעבר למידע שניתן. יש צורך בתוצר יצירתי או הגעה להכללה בעקבות הלמידה.

 

התהליך (הסבר לתלמידים כיצד עליהם להתקדם עד ביצוע המשימה)

בהירות ההסברים

0 נקודות

התהליך אינו מוגדר היטב. התלמידים לא יכולים לדעת מה מצופה מהם, מקריאה בחלק זה בלבד.

2 נקודות

יש קצת הכוונה, אך חסר מידע והתלמידים יהיו מבולבלים.

4 נקודות

כל שלב מוסבר היטב.התלמידים יידעו היטב באיזה שלב הם ומה עליהם לעשות הלאה.

 

הבניית השלבים

0 נקודות

אין עקרונות וכלים להנחיית התלמידים. אין הרבה קשר בין הפעילויות השונות או בין התוצר הסופי.

3 נקודות

קיימים שיטות וכלי ארגון אך לא ברמה המבטיחה שכל הסטודנטים ישיגו את הידע הנדרש לסיום המשימה.

6 נקודות

התהליך מספק ללומדים כלים ושיטות להשיג את הידע הנדרש לסיום המשימה. הקשר בין הפעילויות ברור והן תוכננו להוביל את הלומד ממידע ברמה בסיסית לרמת חשיבה גבוהה יותר.

 

עושר התהליך

0 נקודות

מעט שלבים, אין הפרדה בין התפקידים והעשייה של האחרים

1 נקודות

מעט שלבים עם תפקידים שונים. פעילויות יותר מורכבות ויותר דרישה לחשיבה

2 נקודות

תפקידים שונים נתנו כדי לעזור ללומדים להבין נקודות מבט שונות או לחלק את האחריות לסיום המשימה

 

מקורות גם אם הם מוטבעים בשלבים שונים של התהליך. להתייחס גם לספרים, קטעי וידאו וכל שאר העזרים הלא מתוקשבים

שייכות וכמות המקורות

0 נקודות

 

המקורות המסופקים לא מספיקים לסיום המשימה.

או

יש יותר מדי מקורות לחקור והתלמידים לא יספיקו בזמן נתון

2 נקודות

 

יש איזשהו קשר בין המקורות והמידע הדרוש ללומדים לצורך סיום המשימה. יש דם מקורות שאינם מוסיפים שום מידע חדש.

4 נקודות

 

יש קשר בהיר וברור בין כל המקורות והמידע הנדרש לסיום המשימה. לכל מקור חשיבות.

 

איכות המקורות

0 נקודות

הקישורים לא חשובים. הם מובילים למידע שניתן למצאו באנציקלופדיה ובחומר הלימוד.

2 נקודות

חלק מהקישורים מובילים למידע שלא נמצא בדרך כלל בחומר הלימוד.

4 נקודות

הקישורים מאפשרים ניצול מירבי של צירי הזמן והצבעוניות של אתרי הרשת. הגיוון באתרים מאפשר מספיק מידע חשוב לתלמידים לחשיבה עמוקה.

 

קריטריונים להערכה

איכות וטיב הקריטריונים

0 נקודות

הקריטריונים להצלחה לא קיימים

3 נקודות

הקריטריונים להצלחה בקושי מוסברים או מפורשים.

6 נקודות

הקריטריונים להצלחה ברורים ומוסברים בצורת טבלת הערכה. הקריטריונים איכותיים וכך גם תיאורם. כלי ההערכה נתנים למדידה וברור לתלמידים מה עליהם לעשות ואיך, כדי לסיים את המשימה ולהצליח בה.

 

סה"כ

 

 

 

50/

 

תורגם מאתר  http://edweb.sdsu.edu/webquest

 חזור

                            

 

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד
      עודכן     02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003