טיפים ותמיכה בכתיבת פעילות חקרשת

 

מבוא

כתוב קטע קצר כדי להציג את הפעילות לתלמידים. זה המקום לפרט אם יש חלוקת תפקידים או תפאורה (לדוגמא: אתה בלש שמשימתו לזהות את האשם). אם אין מעוררי מוטיבציה כאלה, נצל את המקום כדי לספק תקציר או דוגמא לארגון המידע.  

המשימה

תאר בצורה ברורה ביותר מה יהיו המשימות והתוצרים של התלמידים בפעילות זו. אלו יכולים להיות:

 כמה שאלות שיש לענות עליהן.  תקציר שיש לכתוב

 פתרון שיש לפתור

 עמדה שיש לקבוע ולהגן עליה

 עבודה יצירתית או

כל תוצר שדורש מהתלמידים לעבד את המידע נאסף  ולהטמיע.

הרחבה ומידע נוסף

 

התהליך

לסיום המשימה, החלק המשמעותי והחשוב הוא, ניסוח אילו צעדים צריכים התלמידים לבצע? פרט, לפי הצורך, גם את שלבי המשנה בכל צעד, כדי לפשט ולאפשר מילוי מיטבי מקסימאלי של המשימה.

תמוכות לימודיות

כאן תספק תמוכות עזרה לארגון המידע הנאסף. ואולי תמוכות שהן הסברים על איך בונים תרשימי זרימה, טבלאות סיכום, מפות מושקים, או מבני ארגון אחרים. יתכן שתספק טופס של שאלות שיש לסמן, כדי לנתח את המידע בעזרתן, או רשימת נקודות חשובות לבחינה או חשיבה.

יתכן ומוטב שהתמוכות ישולבו בחלק הרלוונטי בתוך שלב התהליך. ואולי, אם איסוף וניתוח המידע הוא יותר מכמה צעדים, כדאי לפרק את התמוכות לצעדים השונים.

מסקנות

סכם בכמה משפטים מה השיגו התלמידים בסיום משימת החקר. כדאי שתכלול שאלות רטוריות שיעודדו ויאתגרו את התלמידים להרחיב ולהעמיק את חשיבתם.

 

 

חזרה לדף ריכוז Webquest

 

                                                                  

 

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300 
      עודכן     02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003