סוגי תמוכות ודוגמאות

סוג התמוכה

השתמש כאשר התלמידים

תרשים ויזואלי

צריכים למיין ולדרג את הדומה והשונה בין שנים או שלושה דברים

טבלת נתונים

 

צריכים למיין דומה ושונה בין שלושה או יותר דברים, במיוחד אם המשימה היא לזהות דרכים למזג בין דברים

 

תמיכה בהמשגה (יצירת מושגים)

 

צריכים להגיע לפתרונות או ליצור רעיונות כוללים בצורה יעילה, תוך כדי עשיית שימוש טוב בשוני בידע שלהם ובהיסטוריה

אינטראקטיביות

 

צריכים לפתח תשובה הגיונית מבוססת על ממצאים ברי- הדגמה

טבלת בננה (בעד, נגד, נקודות חשובות, הנושא לפתרון)

 

צריכים להגיע להחלטה או שיפוט מבוססים על מידע שאספו

 

טבלת כימות

צריכים לקיים דיון או שיפוט בין כמה אפשרויות מבוססות על מידע שאספו שיכול להיות מכומת

 
 

 חזור

 

 

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300
      עודכן     02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003