בחירת נושא ומשימה

חזרה לדף Webquest

 

הנושא:

 

קהל היעד:

שלב א': להכיר את המרכיבים

חשוב על הנושא למשימה. מלא בכל תא' במידת האפשר תשובות לשאלות המופיעות בו. ביצוע שלב זה יספק חומרים שנדרשים לשלב ב'.

האוכלוסייה

הסיפור

אילו אנשים, מוסדות, חפצים וכו' רלוונטיים לנושא זה?

 

איזה סיפורים קיימים בקשר לנושא זה? (סיפורים אישיים, מסתוריים, אגדות, תולדות חיים, בדיחות, ועוד)

 

 

אירועים

חילוקי דעות

אילו אירועים חשובים קשורים או משויכים לנושא הנבחר, שחשוב לדעת ולהכיר?

לגבי אילו נקודות בנושא הנבחר קיימים חילוקי דעות?

 

 

 

אפשרויות בחירה

עקרונות

אילו אפשרויות בחירה או החלטות קשורות לנושא?

 

 

אילו מצבי אם – אז, או סיבה ומסובב והשפעה של קשר בין לבין קיימים בנושא?

 

 

בעיות

סיבוכים

הבא דוגמאות של בעיות שקשורות למשימה  שטיפול בנושא יכול להביא לפתרונן או דורשות פתרון ?

מהם מעט מהרעיונות שקשה להבין או בעייתית אופיינית בנושא הנבחר?

 

שלב ב': תכנון משימות אפשריות

 ועתה לסיעור מוחין. השתמש בתשובות שרשמת כמרכיב בתהליכי החשיבה על המשימה. היה יצירתי ... אל תכתוב את המשימה עדיין . הרעיון בשלב זה הוא ליצור רעיונות למשימות, רבות עד כמה שאפשר .רשום בחלק השמאלי של הטבלה רעיונות בתגובה לנקודות שבעמודה מצד ימין

האם מתאים לבקש מתלמידיך,  להגיש תוצר בסגנון דיווח עיתונאי או כתבה דוקומנטרית או הצגה?

 

האם מתאים לבקש מתלמידיך לבנות מסד נתונים  או לבנות טבלה לארגון מידע חשוב?  ספר כתובות של אנשים חשובים או מקומות? לוח שנה של מאורעות חשובים? אוסף של סיפורים, בדיחות, עצות, הצעות?

 

אם היה אוסף של מידע בקשר לאדם או אירוע או מוסד, האם ניתן לבקש מהתלמידים להסיק מכך על מידע, או לראות תבנית חוזרת בכך?

 

האם אחד התפקידים שעוסקים בנושא זה יכול להיות בלש? האם ניתן ליצור מסתורין או פאזל שיוביל את התלמידים לפתרון בתהליך של  יצירת פאזל או חווית מסתורין?

 

האם קיימים תוצרים שהתלמידים יכולים לעצב? תהליך או אירוע שהתלמידים יכולים לתכנן?

 

האם ניתן לבקש מהתלמידים להגיע להחלטה, בחירה בין כמה אלטרנטיבות? תחרות? דירוג של כמה אפשרויות?

 

האם התלמידים יכולים לעבד את המידע של הנושא בדרך אחרת לגמרי, להגישו, למשל, כמו שירה או ציור? תרשים זרימה או מפת מושגים?

 

האם התלמידים יכולים לייצג דעות של אנשים בעלי אמונה או עניין שעליהם להגיע לרמה כלשהי של הסכמה? מי?

 

האם התלמידים יכולים ליצור מטאפורה של דבר מורכב כלשהו, ולהסביר זאת?

 

האם התלמידים יכולים ליצור דבר מה חדש בהתבסס על מרכיבים ישנים וארגונם בצורה חדשנית?

 

האם התלמידים יכולים להגיע לתחזיות? היפותזות או ניחושים שהם יכולים לבחון?

 

האם ניתן לשאול את התלמידים ללכת בנעלי מישהו אחר על ידי יצירת טיול דמיוני? האם ניתן לבקשם להתחזות למישהו אחר ולייצג את מניעיו, דעותיו, שאיפותיו וכו'?

 

האם יש צורת תקשורת (התכתבות, דיבור, מולטימדיה) שמבוגרים משתמשים בה בנושא זה שאפשר לבקש שהתלמידים ישתמשו בה לצורך תוצריהם?

 

האם ישנם אנשים שרצוי שהתלמידים יראיינו אותם על מנת שיגיעו לתשובות בנוגע לנושא?

 

האם ניתן להטיל על התלמידים משימה לשנות את דעתו של מישהו? של מי?

 

שלב ג': הטמעה

 כל ספר שנכתב אי פעם על יצירתיות מתייחס  לחשיבות ההטמעה. רעיונות טובים נראים כאילו הגיעו משום מקום, אם עובדים על בעיה זמן מה ואחר כך מניחים אותה ליום או יומיים ללא התייחסות. הנח דפים אלו במקום בטוח כלשהו, והנח לתת ההכרה שלך לשחק, ואז חזור ובחן את הדפים שוב.

שלב ד': בחירה

 בהתייחסות לתשובותיך בחלק הראשון, המשימות שהגדרת והמקורות שיש לך, חזור לשלב ב' והקף את הרעיונות למשימות שנראה שיש להם פוטנציאל. זכור שעליך למצוא לפחות סגנון משימה אחד שיאגד את כל הנושא ויבטא את יכולות החשיבה והידע שברצונך להשיג מתלמידיך בעזרת הפעילות. בנוסף לגרעין המרכזי הזה, יכול להיות שיהיה צורך לבצע קודם משימה או שתיים כמשימות מקדימות, על מנת להכין את התלמידים למשימה הגדולה.

כתוב כמה משפטים על המשימה(משימות) שעל תלמידיך יהיה לבצע. התבונן שנית בפירוט סגנונות המשימות שקיבלת, והתחל לכתוב את פירוט המשימה.

תורגם מאתר  http://edweb.sdsu.edu/webquest

 
 

חזרה לדף Webquest

 

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300 003
      עודכן     02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003