פרמטרים וטבלאות להערכת עבודות תלמידים

 

פרמטרים להתייחסות בהערכת עבודת התלמידים:

התמקדות במשימה
אינפורמציה בנושא הנבחר
התייחסות לאפשרויות שונות כפתרון
ארגון המידע
 ברור ומובן
עושר שפה ודיוק בדקדוק
       עיצוב העבודה

    טבלת קריטריונים להערכת התוצר:

על ידי בחירה זהירה של מספר ממדים להערכה, אנו יוצרים ציפיות ברורות  והמשוב שניתן יהיה בעל ערך רב יותר.

אם התוצר הוא

אז אולי קריטריונים אלה יתאימו

הרצאת סיכום

הבלטת קול

שפת גוף

דקדוק והגיה

ארגון

מצגת Power Point  או מצגת אחרת

איכות טכנית

אסתטיקה

דקדוק וכתיב

תוצר כתוב

דקדוק וכתיב

ארגון

עיצוב

תוצר יצירתי

יסוד ההפתעה, חדשנות

איכות טכנית

הצמדות לדרישת ה

תוצר וסוג היצירות בכלי

שיתוף פעולה

 

עבודת צוות

לקיחת אחריות

התמודדות במצבי עימות והחלטיות

עיצוב

מציאת פתרון יעיל

מציאת פתרון יצירתי

הצדקת הפתרון

שכנוע

איכות הנימוקים

התאמה לפניות המאזינים

ארגון ושמירה על התמדה

ניתוח    (מדעי או אחר)

איסוף מידע וניתוח

ניסוח מסקנות

שיפוטיות

התאמת עובדות

איסוף

 

סינון מידע

ארגון

עיתונאות

דיוק

ארגון

ראיית התמונה הרחבה

 

תבנית דף הקריטריונים להערכת עבודות תלמידים נלקח מאתר

 (http://projects.edtech.sandi.net/staffdev/tpss99/rubrics/rubric-template.html)

 

מהי הכמות הנכונה של קריטריונים?

יאין תשובות נכונות, אך יתכן ויעזור לך לקחת בחשבון את המטרה של המדידה. אם זה לצורך אבחון ומידע, כדאי לבחור יותר קריטריונים.

אם המדידה היא רק כדי לתת הערכה לתוצר שמגישים התלמידים לסיכום פעילות מסוימת, מעט קריטריונים זה גם טוב.

שאל את עצמך מהו ההיבט החשוב ביותר של המשימה ואז דרג את הקריטריונים מהחשוב ביותר לפחות. 

5חשוjחשוב על כל קריטריון. איך צריכה להראות הדוגמא הטובה ביותר של כל דרישה ? תאר בבהירות ובפשטות וכתוב תיאור של כל קריטריון.

עשה כך גם כדי לתאר איך תיראה דוגמא פחות טובה, וכך לגבי דוגמא פחות טובה, עד שכל השדות ימולאו.

 

ציון

מופתי

4

טוב

3

בינוני

2

בסיסי

1

 

 

תיאור מאפיינים המייצג את הרמה הגבוהה ביותר של עמידה בדרישות ההגשה

תיאור ניתן לזיהוי של מאפייני הגשה שמייצגים הגשה של מומחה

תיאור מאפיינים שמייצג התפתחות והנע לכיוון הגשה מקצועית

 

תיאור של מאפייני הגשה ניתנים לזיהוי שמייצגים את הדוגמא הבסיסית של הדרישות

מטרה או  צורת הגשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תורגם מאתר  http://edweb.sdsu.edu/webquest

 חזור

 
 

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300
      עודכן     02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003