אלקה יפה

 

      שם: אלקה יפה

      מקום ותאריך לידה: רומניה 10.01.43

      מצב משפחתי: נשואה + חמשה

      נתינות ומס' ת"ז: ישראלית, 07505963-4

      כתובת מגורים קבועה: קבוץ אלונים מיקוד 3657700

      מס' טלפון בבית: 04-9838355

      כתובת אלקטרונית: yaffeelka@gmail.com

 

פרטים בדבר השכלה גבוהה:

 

תואר

התמחות

מוסד אקדמי

שנת קבלת התואר

* דוקטור

מודעות והעצמה בתהליך ההתפתחות המקצועית של מורים

אוניברסיטת Bath U.K

2003

מ.א. -חינוך

מנהל, תוכניות לימודים, הדרכת מורים ויישומי מחשב

אוניברסיטת חיפה

1989

ב.א. – חינוך וגיאוגרפיה

תוכניות לימודים וגיאוגרפיה

אוניברסיטת חיפה

1976

 

 

דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה

 

דרגה

תאריך

שם מוסד

מחלקה/חוג

מרצה

1998

אורנים

המחלקה לחינוך

קביעות בהדרכת מורים

1991

אורנים

מסלול יסודי

קביעות בהוראה

1970

בי"ס יסודי +חטי"ב

משרד החינוך

 

פרטים בדבר השתלמויות מקצועיות ורקע קודם בתחומי החינוך

 

תאריכים

שם המוסד

סוג ההשתלמות

2009 - 2010

אורנים +סופרוויז'ן

ריכוז צוות מנחות – הנחיית קבוצות

2006-2008

אורנים + סופרוויז'ן

פיתוח צוות – אימון Coaching

2003-2008

אורנים+ סופרוויז'ן

פיתוח צוות – הנחיית קבוצות

2003-2005

מכון מופ"ת

קורס דו שנתי – ניהול אקדמי

2006- 1998

אורנים

פיתוח צוות מסלול א-ו

1998-2006

אורנים

פיתוח צוות וגיבוש מודל סטאז'

2001-2003

אורנים ומופ"ת

התפתחות מקצועית למורים

2000-2002

אורנים – פיתוח סגל

הנחיית קבוצות

2000

מופ"ת - שלומי

פיתוח אתרים באינטרנט

1998

מופ"תמרכז ההדרכה, שלומי

מחשבים ואינטרנט בהוראה

1998

מופ"ת סדרת ימי עיון מרוכזים בת"א ובירושלים

התיאוריות של פויירשטין ויגוצקי גארדנר ופיאז'ה

1999

מופ"ת

תקשוב בהוראה ריכוז צוות דיון

1998

מופ"ת

צוותים מתוקשבים סדנאות פיתוח

 

 

פעילויות אחרות בתחומי החינוך

 

הוראה/ הדרכה

בי"ס/ מוסד

תאריכים

*מרכזת התמחות בהוראה (סטאז')

מכללת אורנים

1997-2010

מדריכה פדגוגית

מכללת אורנים

1989-1997

מחנכת ומורה בחטי"ב אזורית

בי"ס כרמל זבולון

1977-1989

מחנכת ומורה בכתות א-ו

בי"ס יסודי ק. אלונים

1969-1975

 

הוראה / הדרכה

 

שנה

שם הקורס

שנה (א-ד)

היקף השעות

2009-2010

סדנת התמחות (סטאז') מתוקשבת

שנים ד-ה-ו

2 ש"ש מתוך 100% משרה כמרכזת סטאז'

2008-2009

אסטרטגיות חשיבה ולמידה

שנה א – קדם סדירים

4 ש"ס

2000- 2010

ריכוז צוות מנחות בסטאז'

במסגרת ריכוז התמחות

2- 4 ש"ס

2005 - 2010

הדרכת מורים חונכים

באתר גף הסטאז'

מורים חונכים מהשדה

במסגרת ריכוז ההתמחות

1-2 ש"ש

2005-2010

הנחייה של מנחות מתוקשבות

במסגרת ריכוז סדנה מתוקשבת

2-4 ש"ש

  

    חזור

טל' משרד: 8944210-09 מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד
      עודכן     
09/07/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003