חזור

תמונות ומשמעות - המשך              

איך שגלגל מסתובב
מה חשוב יותר
החלילן מהמלין
החלילן מהמלין 2 (או כוחו של דיבור?)
את זה אני אוהבת במיוחד. כוחו של הקהל...
הגנה עצמית
הבנת הנשמע
יצירתיות
חשיבה חיובית.
חיבוק של התקשורת
זאב בלבוש של כבש
שלבים בהתפתחות
כוחו של המחשב
התחדשות

השקפת עולם

      חזור        המשך

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300 
      עודכן     02/07/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003