תמונות

את התמונות אספתי במשך השנים. התמונות בעלות משמעות ומעבירות מסר. אני מאוד אוהבת להשתמש בהן במצגות כדי לחזק רעיון - הומור תמיד מוסיף המון....  השתמשו בהן בתבונה.

הכתוביות לתמונות הן התרגום שלי. אתם מוזמנים, כמובן, לתת תרגום משלכם.

אשליות נוף

אשליית ספריה

אנטישמיות

איום?

אומץ...

מראה מראה שעל הקיר...
וגם זאת מראה....
מה בפנים ומה בחוץ?
דרך לשום מקום
דרך לאבדון
דרך לשום מקום
דע מול מי אתה נלחם...
בכל רע יש טוב
בין חזון למציאות
את הבגידה הזאת (מעילה באמון) קשה להסתיר
המשך

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300
      עודכן     02/07/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003