הוספת קישור לאתר

לחיצה על  Add web content תפתח חלון שבו ניתן לרשום או להדביק את כתובת האתר הרצוי. לדוגמה:

 לסיום, לחצו על Save

בדרך זו מוודאים שהתלמידים מגיעים לאתר הרצוי. התלמידים יכולים לסייר לבד באתר, ללמוד ולהתעניין בחומר.

חזרה להוספת שקופיות

 

טל' משרד: 8944210-09 נייד: 6731409-052 אימייל: elharar@gmail.com מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה
      עודכן     
02/07/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003