יצירת מצגת באמצעות NEARPOD

 

אם רוצים להשתמש במצגת Power point שכבר הוכנה, או בקובץ PDF, כדאי לשמרם על שולחן העבודה כדי להגיע אליהם בקלות.

כדי להגיע למצב עריכת המצגת ויצירתה, לוחצים על My library בסרגל הכלים של האתר.

(ליצירת מצגת על ידי Nearpod  ניתן ללחוץ על Create במסך הבית).

לוחצים על New presentation 

בחלון שנפתח יש אפשרות להוסיף את מצגת ה PP שהוכנה מראש, על ידי גרירתה משולחן העבודה (או מסייר הקבצים) אל תוך החלון.

לאחר שמופיעים כל השקפים, ניתן להוסיף בכל מקום בו רוצים, שקופית חדשה.

השקופיות יכולות להכיל תוכן, או שקופית פעילות אינטראקטיבית.

 

חזרה לדף NEARPOD

    

טל' משרד: 8944210-09 נייד: 6731409-052 אימייל: elharar@gmail.com מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה
      עודכן     
02/07/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003