הדרכה לעבודה עם NEARPOD

הרשמה לאתר

        כניסת תלמיד

        כניסת מורה

היכרות עם סביבת העבודה

 

יצירת מצגת Nearpod

המרת מצגת PP מוכנה

 

הוספת שקופיות

הוספת שקופיות תוכן

שקופית טקסט

הוספת אובייקטים

         קול

        תמונה

       סרטון וידאו

        מצגת (PPS)

        תמונה 3600

 הוספת קישור לאתר

 הוספת שקופיות אינטראקטיביות

         שאלה פתוחה (הקלדת התשובה)open ended question

         חידון (בחירה מתוך כמה אפשרויות) quiz

         סקר poll

         אפשרות ציור חופשי  draw it 

         פעילות השלם את החסר Fill the blanck

         פעילות זיכרון   memory

 

שיתוף מצגת עם עמיתים

הוספת שקופית פעילות למצגת תוך כדי שיעור

 

דוחות

יצירת דוח ביניים תוך כדי השיעור

הפקת דוחות לכל מפגש ותלמיד

 

 

טל' משרד: 8944210-09 נייד: 6731409-052 אימייל: elharar@gmail.com מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה
      עודכן     
02/07/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003