רציונאל

בפתח המאה ה-21 הלמידה בחיים המקצועיים ובחיי היומיום מתנהלת תדיר במרחב הריאלי ובמרחב הווירטואלי. אנשי מקצוע מבינים, כי עליהם ללמוד כל העת על מנת לעדכן את הידע המקצועי שלהם, ולהתאימו לעולם המשתנה במהירות עצומה. הלמידה המתוקשבת הכרחית על מנת להשתלב בצורות העדכניות של הפיכת מידע לידע – הזמינות והנגישות של מידע ברשת האינטרנט, החוצה זמן ומקום, האפשרויות המשוכללות של עיבוד וייצוג מידע בסביבות מתוקשבות והרווחים הלימודיים שבשיתוף מידע במגוון אופנים – קוראים לשינוי בתפיסות ההוראה-למידה ולפיתוח סביבות למידה חדשות ומעודכנות. על מנת להכשיר את בוגרי מערכת החינוך למציאות זו, נדרשים מורי ההווה והעתיד לפתח ולבנות סביבות למידה מתוקשבות המקדמות חשיבה מרמה גבוהה בגישות פדגוגיות המותאמות ללמידה החדשה.

בשנים האחרונות מתברר, שלמרות ההשתלמויות הרבות הניתנות למורים בתחום מיומנויות מחשב, נותר הפער בין הידע הרצוי למורה כדי שיוכל לפתח סביבות למידה מתוקשבות ולהנחות בהן למידה, לידע המצוי בקרב המורים  ומתפתח צורך ביצירת מודל התנהלות חדש למורים, אשר יאפשר להם לפתח לומדים עצמאיים בעלי יכולות חשיבה גבוהות, בסביבות מתוקשבות.

מוצעת בזאת תכנית לפיתוח פרופסיונאלי של מורים, בפדגוגיה בסיוע טכנולוגיה, במסגרתה המורים מפתחים עצמיי למידה (Learning Objects) מתוקשבים[1]. את עצמי הלמידה בונים המורים בנושאי הוראתם השוטפים. מדובר בבניית מודולות ללמידה עצמית המנצלות את הסביבה המתוקשבת לאיסוף מידע, לדליית חומרי המחשה, לבניית מארגני מידע (טבלאות, תרשימים ועוד) וכיו"ב. עצמי למידה אלה מאפשרים למידה פרטנית ברמה גבוהה (אופק חדש).

התכנית נבנתה על מנת לקדם מורים לבניית פדגוגיות עדכניות ומתאימות למאה העשרים ואחת: פדגוגיות המתחברות לדרכי הוראה ולמידה השכיחות במקצועות ובארגונים בני זמננו, דהיינו: פדגוגיות המתנהלות תדיר במרחב הריאלי-וירטואלי ומשתמשות בתקשוב וברשת האינטרנט באופן טבעי ועדכני. הדגש בהשתלמויות מושם על שכלול הפדגוגיה תוך ניצול האמצעים הטכנולוגיים בצורה המתאימה ביותר ויצירת מאגר עצמי למידה לשימוש כל המורים בהתאמה.

בהתאם לדבריו של פרופ' סלומון בהרצאתו  "מי מכשכש במי"

"אני נוטה לתת יתר משקל להטמעת הטכנולוגיה לדרישות הפדגוגיה, ובתנאי שזו פדגוגיה חדשה המבוססת על פסיכולוגיה עדכנית של הלמידה, מצד אחד, ועל עיצובן של סביבות לימוד העשויות לטפח את הבוגר המיוחל, מצד שני. "

בתכנית מושם הדגש על פיתוח: (א) מיומנויות חשיבה מסדר גבוה; (ב) מיומנויות תכנון לימודים; (ג) מיומנויות פיתוח סביבה לימודית מתוקשבת; (ד) מיומנויות הנחייה והבניית ידע; (ה) מיומנויות טכנולוגיות רלוונטיות, כמו איסוף מידע וארגונו בסביבות מתוקשבות.


מודל ההכשרה המוצע כאן מקפל בתוכו הטמעה מושכלת של מיומנויות חשיבה מרמה גבוהה לצד השימוש בטכנולוגיה למימוש תהליכי הוראה ולמידה חדשניים ועדכניים.

 

 


[1] עצם למידה מתוקשב הינו יחידת לימוד בסביבה מתוקשבת המכילה מידע ו/או קישורים למידע זמין באינטרנט והנחיות מפעילות ללומד, ואשר ניתן ללמוד בה נושא מוגדר באורח אינטראקטיבי ועצמאי.

נייד 052-6731409  ;  מייל Elharar@gmail.com  ;   אתר http://www.moreyeda.co.il

      עודכן     18/11/2014

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003