רשימת היבטים לבדיקת המשימה

 

 

שם המשימה:

שם המחבר:

נבדק על ידי:

תאריך

היבטים

כן

?

לא

התפקידים מוגדרים היטב. ברור מי עושה מה ומתי.

התפקידים חיוניים לביצוע מיטבי של המשימה

הלוגיסטיקה ברורה (ברור כיצד קבוצות נוצרות ולמה)

מוגדרים מספיק מקורות (רשת או אחרים) בכמות המשכנעת שהתלמידים יקבלו מספיק מידע לצורך פעילותם.

מסופקת מספיק הדרכה לפעילויות בהן התלמידים מעורבים אחד עם השני (סיעור מוחין למשל) או עם מידע (ניתוח תמונה, ראיון של מומחה)

יש מספיק הדרכה ספציפית כיצד להפיק את המשימה (קווי מתאר, דוגמאות, תבניות)

התהליך תואם את תיאור המשימה

הפנייה קבועה (פנייה לתלמיד כ"אתה" ולא "התלמיד").

אוצר המילים תואם לרמת הקריאה של הלומדים

רשימות עם תבליטים ומספור קיימות כדי לייצג פסקאות ארוכות.

הקישורים ממוקמים כך שלא יפריעו לקוראים ולא יגרמו להם לקפוץ הלאה מוקדם מדי

התייחסות ומידע ייחודי לכל תפקיד  ממוקמים בעמודים נפרדים

 

 

 חזור                                                                    המשך - פיתוח ובניית Webquest

 
 

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300
    

  עודכן     02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003