בניית Webquest

בחירת הנושא והמשימה 

הנושא - חשוב לבחור נושא שעומד בקריטריונים הבאים:

 •   הנושא קשור לתוכנית הלימודים:  לתכנים או למטרות החינוכיות.

 •   בחירת הנושא היא כתוצאה מאי שביעות רצון מדרך הוראתו.

 •  יש ניצול יעיל של האינטרנט

 • הפעילות דורשת חשיבה והבנה

המשימה - קיימים סוגי פעילויות שונים . הסוגים מפורטים במצגת  ובאתר taskonomy of web Quest . כדי לעזור בבחירת נושא ומשימה, השתמש בדף תמיכה לבחירת נושא ומשימה.

 

חיפוש מקורות מידע                                               חזור למעלה

חיפוש מקורות קיימים מנועי חיפוש רבים, שניתן בעזרתם למצוא מקורות אטרקטיביים וחדשניים, שיעוררו סקרנות ועניין. כמו כן  כדאי להשתמש באתרים חינוכיים. חשוב להכיר את השיטות והטיפים לחיפוש יעיל, לחסכון בזמן ולקבלת תוצאות מיטביות.

 

קביעת קריטריונים להערכה                                  חזור למעלה

בהערכת עבודת התלמידים - יש להתחשב בכך ש:

 • משימות מורכבות דורשות מדדים רבים

 • מבחנים עם אפשריות בחירה אינם מספיקים

 • כתיבת מדדים בשלב זה של התהליך מאלץ לחשוב בבהירות על מה נחשב כחשוב

 • יתכן שייעשה שינוי משימות לאחר חשיבה על ההערכה.

דף פרמטרים וטבלאות להערכת עבודות תלמידים יכוון אתכם בבחירת קריטריונים.

הבניית תמוכות

 חשיבות התמוכות :

 • אלו שאינם זקוקים להם, יכולים להתעלם

 • מערבים תוכן ומבנה בשלב המתאים

 • נעלמים ככל שהתלמידים מתפתחים ומאמצים את שיטת הלימוד.

 

תמוכות לשלב איסוף המידע               חזור למעלה

תמוכות לשלב זה עוזרים לתלמידים לאחסן מידע ממקורות שהוגשו להם על ידינו. הם מתוכננים לכוון את תשומת לב התלמידים לפרטים החשובים ולעזור להם לארגן ולשמר את מה שקלטו. התמוכות לארגון המידע - בניית תרשים זרימה מוקדם (דוגמת האוקיינוס בבעיה, ראה אתר שלומי) , דוגמא לתמיכה בתהליך: ממשימת חקר בנושא אנה פרנק וחקר השואה:  בניית דף שאלות קצרות ככיוון למתן תשובה לשאלה המרכזית, ארגון מידע בציר זמן, מארגן ויזואלי בצורת מפת מושגים (או שומרי מקום למפת מושגים). טבלה של סוגי תמיכה ודוגמאות לשלב איסוף המידע

 

תמוכות לשלב עיבוד המידע          חזור למעלה

 תמוכות לשלב זה הן עזרה המסופקת לתלמידים בעיבוד המידע שקיבלו ושינויו לצורה אחרת. התלמידים יוצקים מהמידע מבנה אחר, בעוד שתומכות הלמידה עוזרות ללומדים לקבל את המבנה שקיים במידע. העזר בטבלה המרכזת סוגי תמוכות ודוגמאות.לשלב עיבוד המידע

 

תמוכות לשלב התוצרים                חזור למעלה

תמוכות לשלב זה עוזרות לתלמידים לייצר משהו, שניתן לצפייה, שמציג את מה שלמדו. התמוכות חשובות כאשר לתוצר שאמור להיות מוגש יש להוסיף סוג של תוצר להוצאה לאור או מצגת.

לדוגמא: לדרישת התוצר של חקר כוכב הים נבנתה מפה לבניית סיפור כשהתוצר המבוקש הוא כתיבת מחזה רצוי שתוצג מפה ויזואלית של מבנה מחזה (שיא, ירידה, מתי מתח עולה וכו').  ראה טבלה המרכזת סוגי תמוכות לתוצרים

       

בדיקת שלב התהליך

בשלב התהליך מסבירים לתלמידים בדיוק מה הם אמורים לעשות, ומתי. בחלק זה מכוונים אותם למקורות ספציפיים וכן קישורים לקבצי עזרה, עזרים גרפיים, תבניות ושאר תמוכות.

רשימת היבטים לבדיקת שלב התהליך עוזרת להתבונן בשלב התהליך ולהתמקד בפרטים הקטנים שיכולים לעשות או להרוס את הפרוייקט. כל שורה שלא מסומנת ב "כן" דורשת בחינה מחודשת           חזור למעלה

.

 

חזרה לדף בניית Webquest                                                   המשך - טיפים ועזרה בפיתוח Webquest

 

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300
     

עודכן     02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003