היכרות עם Webquest

 

 • למי שטרם מכיר את Webquest, מומלץ להתנסות בפעילות להכרת ה -  Webquest. פעילות זו  חושפת את המשתמשים החדשים לכלי, למרכיביו ולדרך הפעולה.

 • כמו כן, קיימת טבלה להערכת אתרי Webquest. הכרת טבלה זו מומלצת כדי לדעת להעריך פעילויות מוכנות, ויותר מזה, כדי להכיר את המאפיינים החשובים, שיש לשים לב אליהם, בכתיבת פעילות חדשה.

רקע:

בשנת 1995 פיתחו פרופסור ברני דודג' מאוניברסיטת סאן דייגו ותום מארץ' את פעילות ה :Webquest פעילות חקר מבוססת מקורות מתוקשבים (חקרשת), כדרך לעזור למורים להטמיע את כוח התקשוב בהוראה. מטרתם הייתה ליצור פעילות מתוקשבת, שתנצל את יכולת התקשוב בצורה היעילה ביותר, ותשתמש  בשיטות הלמידה האפקטיביות ביותר. את פעילות ה – Webquest שפיתחו, פרסמו באתר המיועד למורים. ההצלחה הגדולה וההדים הנרחבים שבאו בעקבות פרסום הפעילות, יצרו צורך בתבנית ברורה, מובנית ומוסברת לכתיבת הפעילות, כדי לחזור על ההצלחה.

 

עקרונות:

 • יחידת לימוד קצרת מועד – שיעור אחד, או ארוכת מועד - עד חודש.

 • לרוב (לא תמיד) מתבצע בעבודת צוות,

 • חשיבות בהתייחסות לחלוקת עבודה, תפקידים או נקודות מבט.

 • בנוי סביב מקורות מידע שנבחרו על ידי המורה מראש. ניצול הזמן הוא לשימוש במידע ולא חיפושו.

מדוע WebQuest?

Webquest ממזגת שיטות ההוראה האפקטיביות ביותר בפעילות אחת:

א.  פיתוח מוטיבציה

מוטיבציה בלימודים מעודדת תלמידים למאמץ יתר. ראה מאמרו של עמי סלנט ב - WebQuest יש שימוש באסטרטגיות שונות לעידוד המוטיבציה:

 • שאלת חקר אחת, שדורשת פתרון או הבנה, אותנטית ומהחיים.

 • מקורות המידע הם אמיתיים, לא ספר עם טקסט או אנציקלופדיה עם מידע מעובד.  המקורות הם  מומחים ברשת, מאגרי מידע, דו"חות אחרונים ואפילו קבוצות לדיון בנושא מסוים.

 • כשהלומדים לוקחים תפקיד בצוות, הם צריכים להתמחות בדעה או בזווית הראיה של התפקיד, בפרטים ובעשייה. העובדה שעמיתיהם סומכים עליהם, היא גורם מניע ומאתגר.

 • התלמידים יכולים לפנות לאנשים אמיתיים, בזמן אמת או בדואר, כדי לקבל תגובות, הערכה  ומשוב .

ב. פיתוח תהליכי חשיבה

 • משימת WebQuest טובה דורשת חשיבה ולא שינון.

 • WebQuest מאלץ את התלמידים לעבד את המידע ולהגיש אותו כתוצר אחר - מפת זמן, טבלת השוואה, מציאת מכנה משותף וכדומה.

 • כדי להוביל את התלמידים בתהליכי חשיבה, בנוי ה – WebQuest בשלבים מודולריים, מלבנים – תמוכות, המסופקים לו בשלבים השונים: שלב איסוף המידע, שלב הטמעת המידע ושלב הפקת התוצרים.

 • בנוסף, כשתלמיד צריך להגיע להבנה בנושא מורכב, הוא זקוק להרבה אתרים ומידע כדי לסנטז ולגבש את מסקנותיו שלו. ב – WebQuest יש צורך להתמודד עם הרבה חומרים מגוונים.

ג. עבודת צוות בלמידה

 • התלמיד לוקח חלק במכלול הגדול של המשימה.

 • תלמיד מתמחה בתחום ספציפי על מנת להציגו או לייצגו לפני אחרים, ולכן הופך לחוקר.

 • התלמידים נעשים מודעים לעובדה שצוותים שונים באותה כיתה יכולים להגיע למסקנות שונות בגלל התהליך או המחקר שעשה אחד מהם בקבוצה. כך הם לומדים על אחריות, חשיבותם עבודתם ועשייתם, והשפעתה הישירה עבודתם על התוצר הקבוצתי.

ד. תהליך והתפתחות

חשוב לשלב את ה – WebQuest כחלק מתהליך למידה משולב טכנולוגיה ולא כאי בודד. התמודדות עם בעיות תקשורת ומחשוב הם חלק בלתי נפרד מתהליך החינוך הטכנולוגי ועוד נדבך בשאיפה להכשיר תלמיד לחיים כבוגר בחברה טכנולוגית מתקדמת.

 

מרכיבי WebQuest

לפעילות מסוג חקרשת - Webquest יש שישה מרכיבים:

מבוא -     (הצגת הנושא) – חלק זה מספק מידע רקע ויוצר תרחיש שיגרום להנעה ויצירת סקרנות בתלמידים. התלמידים נחשפים לרעיון ולפעילות על ידי "יצירת הבמה" והתפאורה. 

 דוגמאות בעיית הרעב                                                       השפעת דורנו על העתיד

 

המשימה - בחלק זה מוצגים העבודה, היעדים והתוצר הנדרש של ה – WebQuest

משימת החיפוש העיקרית ואפיון התוצרים הם הפן הכי קשה לבחירה והכי חשוב. הצגת המשימה צריכה להיות מושכת, ויזואלית, חשובה, עניינית (אקטואליה) ומבדרת כדי לעורר מוטיבציה.

דוגמאות:  מנקודת המבט של החרק                                    השפעת דורנו על העתיד

 

התהליך כולל הנחיות לביצוע, שלבים מפורטים וברורים שיש לבצע על מנת לסיים את המשימה, מקורות רלוונטיים וכלים לארגון המידע. אפשר לשלב בכל שלב את הקישורים הרלוונטיים.

דוגמאות כוכב הים                                                         מנקודת המבט של החרק           

 

מקורות מרכיב זה כולל רשימת מקורות רלוונטית (ניתן לכלול מקורות לא מתוקשבים כמו כתובות, אתרים, קלטות וידאו, מפות, פסלים ודגמים, הרצאות אורח, למידה קבוצתית, מקומות לטיולים בשטח ועוד), אם לא שולבו בשלב התהליך

 

הערכה לכל WebQuest יש לקבוע מראש מדדים להערכת עבודת התלמידים. הקריטריונים צריכים להיות הוגנים, ברורים, עקביים וספציפיים למשימה עצמה.

דוגמאות:  ביוטכנולוגיה                                                     האוקיינוס בבעיה

 

מסקנות –  חלק זה מאפשר משוב של התלמידים וסיכום של המורה. הקצאת זמן לשלב זה היא בהתאם לעיקרון: "אני לומדים על ידי עשייה, אך לומדים יותר טוב תוך כדי דיבור על שעשינו".

 דוגמאות:   למצוא את גנב יהלום המגדלור                           עיר בחלל

 

 

 חזור לדף הריכוז                                                                 המשך - פיתוח ובניית Webquest

 

 

 

פיתוח ייעוץ והדרכה בשילוב התקשוב בחינוך 

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300
      עודכן     02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003