מורה יקר/ה

בפיתוח סביבות למידה מתוקשבות אלה עסקו מורים שעות רבות. חלקן מוכנות להפעלה ובחלק יש צורך להמשיך ולפתח את השלד.

הנך רשאי/ת לצפות, לעיין לקרוא ו/או להוריד את התכנים המפורסמים באתר וזאת לשימוש פרטי ולא-

מסחרי בלבד. כמו-כן הנך נדרש/ת ומחויב/ת להשאיר את המידע והתכנים בנוסחם המקורי בצירוף ההודעות

הנוגעות לזכויות היוצרים והבעלות על התכנים והמידע, כפי שפורסם באתר ולא לעשות כל שינוי ו/או

 השמטה ו/או סילוף במידע.

 לתשומת לבך: חלק מהקישורים למקורות המידע אינם מעודכנים כבר, ולכן נדרש חיפוש מחודש למציאת מידע רלוונטי.

 

סביבות למידה מתוקשבות בתחומי הדעת:

פעילויות מתוקשבות - אזרחות

פעילויות מתוקשבות  - אמנות  1 

פעילויות מתוקשבות - אמנות  2

פעילויות מתוקשבות - אמנות  3

פעילויות מתוקשבות - אנגלית

פעילויות מתוקשבות - גיאוגרפיה

פעילויות מתוקשבות - הגיל הרך

פעילויות מתוקשבות - היסטוריה

פעילויות מתוקשבות - זה"ב

פעילויות מתוקשבות - חינוך מיוחד

פעילויות מתוקשבות - יהדות

פעילויות מתוקשבות - כישורי חיים

פעילויות מתוקשבות - לשון

פעילויות מתוקשבות - מדעים

פעילויות מתוקשבות - מוזיקה

פעילויות מתוקשבות - מורשת

פעילויות מתוקשבות - מתמטיקה

פעילויות מתוקשבות - ספורט

פעילויות מתוקשבות - ספרות

פעילויות מתוקשבות - ערבית

פעילויות מתוקשבות - תקשורת

פעילויות מתוקשבות - תנ"ך

פעילויות מתוקשבות - פיזיקה

פעילויות מתוקשבות - מנהיגות

 

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300

      עודכן     08/06/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003