מדריך מלא ל - Nearpod

הדרכה ליצירת מצגת אינטראקטיבית, הפעלה ויצירת דוחות

בפתח המאה ה-21, הלמידה המתוקשבת מעצימה את היכולת להפוך את הלמידה למשמעותית לתלמידים של היום.

כדי שמורים יוכלו להפעיל סביבות לימודיות ללמידה משמעותית המשלבת את התקשוב, יש להקנות להם את הכלים החיוניים והמיומנויות הנדרשות, אך יותר מכך, חייבים לוודא שהפדגוגיה מובילה את תהליך תקשוב, והיא מתאימה ליכולות הטכנולוגיות העדכניות. רק כך יוכלו המורים להנחות ולהוביל את בוגר מערכת החינוך להיות לומד עצמאי, פעיל ומעורב, אחראי ובוגר, יוזם חושב ונבון, שמסוגל לפעול בסביבה טכנולוגית משתנה ודינאמית.

קורסים מוצעים:

 הוראה אינטראקטבית

הוראה אינטראקטיבית היא מודל של הפעלת התלמידים ועידוד החשיבה במהלך השיעור. מחקרים מראים שבגישה זו ההישגים הלימודיים גבוהים כמעט פי שלושה בהשוואה להוראה המסורתית, וכן שהגישה מקדמת את ההבנה הקונספטואלית ואת הכישורים של פתרון בעיות.  להרחבה

כלים להוראה אינטראקטיבית:        Educanon  NearpodThinglinkEdu.tube Zaption Roojoom Zee

פיתוח פרופסיונאלי של מורים, בבניית סביבת הוראה דיגיטלית, ללמידה משמעותית

בתכנית זו להכשרת מורים מושם הדגש על פיתוח: (א) מיומנויות חשיבה מסדר גבוה; (ב) מיומנויות תכנון לימודים; (ג) מיומנויות פיתוח סביבה לימודית מתוקשבת; (ד) מיומנויות הנחייה והבניית ידע; (ה) מיומנויות טכנולוגיות רלוונטיות, כמו איסוף מידע וארגונו בסביבות מתוקשבות, אופני ההתנהלות ברשת החברתית המקוונת ועוד  הרחבה..

 אוריינות מידע דיגיטלית

אוריינות מידע מתמקדת ביכולת לזהות את הצורך במידע, למצוא, להעריך ולהשתמש בצורה אפקטיבית במידע. הצורך להקניית מיומנויות מידע כתהליך ממושך ורציף כולל גם יכולת להבין ולפרש את המידע באמצעות הפקת המידע והצגתו בצורה משמעותית  להרחבה....

פדגוגיה של הוראה בסביבה דיגיטלית ללמידה משמעותית

החלק החשוב ביותר בין הטכנולוגיה, לבין ההוראה, הוא הפדגוגיה של הוראה מתוקשבת. הטכנולוגיה מעצימה את חוסר היכולת הפדגוגית, ופדגוגיה מתוקשבת היא נדבך חיוני בתהליך של הוראה בסביבה דיגיטלית ללמידה משמעותיתלהרחבה.. 

הכשרת מורים לפיתוח ולהפעלת סביבות דיגיטליות ללמידה משמעותית

 התכנית מיועדת להוביל את המורים לשילוב פדגוגיה וטכנולוגיה בדרכים מתאימות להוויה החינוכית הרצויה המשתתף בתכנית להיות צרכן נבון של חומרים ופעילויות מוכנות ולדעת להתאים אותם לצרכיו ולצרכי תלמידיו. וכמו כן, יוכל לתרום את חלקו ביצירת מאגר של עצמיי למידה מתוקשבים לקהילות מורים בתחום ההוראה שלו. להרחבה.

תכנית הכשרה למורים להובלת אוריינות דיגיטאלית בלמידת חקר

הצורך בלמידה עצמית, אחריות אישית ולמידה פעילה ומשמעותית, ולנוכח קצב הפיתוח המהיר והמתמשך של טכנולוגיות דיגיטאליות, אני מציעה תכנית הכשרה למורים כדי שיוכלו להנחות תלמידיהם, בתהליך למידת חקר, להשתמש במגוון הולך וגדל של מיומנויות טכניות, קוגניטיביות וסוציולוגיות על מנת לבצע מטלות ולפתור בעיות בסביבות דיגיטאליות. מיומנויות אלו נקראות אוריינות דיגיטאלית    .להרחבה..

פיתוח ייעוץ והדרכה בשילוב התקשוב בחינוך

נייד 052-6731409  ;  מייל Elharar@gmail.com  ;   אתר http://www.moreyeda.co.il

עודכן   ;10/11/2019 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003